کاتالوگ

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

کلیدهای قطع جریان  محصول خود را از دسته بندی زیر انتخاب نمایید

کلیدهای قطع جریان ، بخشی از امنیت مدارهای الکتریکی را فراهم می کنند و کاربرد روزمره و صنعتی دارند. از این نوع کلیدها می توان به کلید پرکاربرد مینیاتوری اشاره نمود. فروشگاه لاوان الکتریک عرضه کننده انواع کلیدهای قطع جریان در زمینه صنعتی و غیرصنعتی می باشد.