مشتریان درباره ما چه می گویند؟

درب بازکن صوتی  محصول خود را از دسته بندی زیر انتخاب نمایید

 درب بازکن صوتی ، قدیمی ترین نوع از درب باز کن برقی می باشد.

عملکرداف اف صوتی محدود به ارتباط شنیداری بین داخل و خارج ساختمان بوده.