کاتالوگ

فیلترهای فعال:

  محافظ برق دستگاهي است که در مسير ورودي برق قرار مي‌گيرد و در صورتي که

  مقدار ولتاژ يا آمپر يا توان مصرفي به هر دليلي خارج از محدوده استاندارد گردد،

  مسير ورود برق را قطع مي‌نمايد

  فیلتر محصولات
  1 - 23 از 23
  1 - 23 از 23