کاتالوگ

فیلترهای فعال:

محافظ برق دستگاهي است که در مسير ورودي برق قرار مي‌گيرد و در صورتي که

مقدار ولتاژ يا آمپر يا توان مصرفي به هر دليلي خارج از محدوده استاندارد گردد،

مسير ورود برق را قطع مي‌نمايد

فیلتر محصولات
1 - 18 از 18
1 - 18 از 18