کاتالوگ

فیلترهای فعال:

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

محافظ برق دستگاهی است که در مسیر ورودی برق قرار می‌گیرد و در صورتی که

مقدار ولتاژ یا آمپر یا توان مصرفی به هر دلیلی خارج از محدوده استاندارد گردد،

مسیر ورود برق را قطع می‌نماید

فیلتر محصولات
1 - 3 از 3
1 - 3 از 3