مشتریان درباره ما چه می گویند؟

چندراهی و محافظ  محصول خود را از دسته بندی زیر انتخاب نمایید

چندراهی های برق و چند خانه های برق یکی از متداول ترین ابزارهایی است که امروزه در زندگی همه ما جا گرفته اند و بسیار پرکاربرد می باشند. کاربرد مهم آنها در این است که می توان در عین افزایش طول جریان عبوری ، از آنها چندین دستگاه برقی را روشن کرد. از این رو چندخانه های برق نقش بسزایی داشته و در هر مکانی برای اتصال چندین دستگاه برقی از آنها استفاده نمود.

نوع دیگر چندراهی های برقی، محافظ های برق هستند که در کنار این چندراهی ها بسیار پرکاربرد و دارای اهمیت بسزایی در محافظت از لوازم برقی و الکتریکی هستند. به این شکل که محافظ های برق ، از اضافه بار یا کاهش بار عبوری از مدار ساختمان محافظت کرده تا در زمان وقوع با قطع جریان از آسیب رسیدن به وسایل مصرفی جلوگیری می کند.

لذا داشتن چندراهی و محافظ با کیفیت از این لحاظ هائز اهمیت بوده و گروه لاوان الکتریک ، خرید این گونه ابزار را اکیدا توصیه می کند.